2016 Remesielka s dražbou

V troch týždňových turnusoch v I Klube sa vystriedalo 120 detí.  Program tábora bol  skutočná živá hra na život. Jej princíp bol jednoduchý – vyrobiť veci podľa svojho remesla, predať ich na dražbe, nakúpiť od ostatných iné potrebné veci, poriešiť vzťahy a učiť sa poznávať bylinky a ich úžitok.
Každá zo štyroch skupín mali svoj vlastný papierový domček s panáčikmi, pre  ktorých vyrábali a kupovali nábytok, spotrebiče, oblečenie a rôzne doplnky, podľa svojej profesie.  Motivácia bola získať na dražbe čo najviac peňazí, aby mohli nakúpiť najkrajšie výrobky z iných remesiel. Chlapci boli stolári a technici a dievčence krajčírky a modistky. Detská fantázia pracovala naplno.  Dražba bola každý deň a bola smerodajným ukazovateľom ďalšej práce. Nepodarky sa nepredali a naopak, cena za krásny výrobok sa vyšplhala niekedy až na štvornásobok. Okrem práce sa v rodinách objavovali aj imaginárne choroby. Deti si naštudovali účinky liečivých bylín na nástenke, vyhľadali bylinky na lúke a varili čaj.  Na spoločných stretnutiach deti samé prednášali o bylinkách s názornými ukážkami.  Tiež sme otvárali problémy vo vzťahoch a v správaní.  Kreatívne dielne v lone nádhernej prírody sú tie najlepšie možnosti prázdninových zážitkov.