Správna rada

štatutár: Viktória Gavaldová
sociálne poradenstvo: Bc.Andrea Slneková
šport a výchova: Bc Veronika Jungová
divadlo a jazyková výchova: Gabriela Platková
animátor remesiel: Dominika Čajkovičová