Registrácia

Občianske združenie je zapísané v registri Ministerstva Vnútra pod číslom: VVV/1-900/90-22255 dňa 28.08.2003
Od 25. 2. 2010 pracuje ako Nízkoprahové centrum pre deti a mládež.

 

Partneri

Obec Ivanka pri Dunaji
Bratislavský samosprávny kraj
nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Tesco
KPMG Slovensko
Spoločnosť Ježišova