O nás

I Klub – nízkoprahové centrum pre deti

I Klub vznikol v roku 2003 ako voľnočasové zariadenie pre deti.
Od roku 2010 pracuje ako nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež od 6 rokov.
Ponúka spolubytie v bezpečnom priestore, voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na vzdelávanie a prevenciu a služby sociálnej pomoci.
Cieľom činnosti je minimalizovať možné riziká súvisiace so spôsobom života detí a mladých ľudí, umožniť im lepšie sa orientovať v ich sociálnom prostředí, podporovať rozvoj kreativity, ako základ pre vznik zdravého sebavedomia, sebahodnotenia a sebaúcty.
Miesto:  areál kaštieľa. I Klub má multifunkčné ihrisko, keramickú dielňu, klubovňu, priľahlú lúku s bylinkovou záhradou, altánok a ohnisko.
Animátori zabezpečujú, aby každé dieta malo pocit bezpečia a istoty, aby malo možnosť rozvíjať svoje schopnosti a aby stretlo pozitívny vzor.
Objavenie kreativity u detí je mimoriadne dôležité. Je to základ na budovanie sebavedomia. Spoločná kreatívna práca vytvára vzťahy, buduje dôveru a upevňuje priateľstvá. Najobľúbenejšia je práca s keramickou hlinou. Deti vytvárajú vlastné diela, podľa svojej fantázie. Často pracujeme s papierom, textilom,s drevom a drôtom.
Okrem celoročných otváracích hodín organizujeme prázdninové denné tábory, celoobecné akcie – Bodka za prázdninami a MDD Fiesta, neformálne opekačky a športové turnaje. V poslednom období sa venujeme pestovaniu liečivých bylín a drobného ovocia.