Športy

Florbalový turnaj

Pri organizácii športových turnajov sú hlavnými iniciátormi deti. Nechávame im možnosť realizovať nápady, pri organizácii im radíme, pomáhame, dopĺňame. Je pre nich dôležité, aby neboli v úlohe pasívneho prijímateľa aktivít druhých ľudí, ale aby sa naučili iniciovať, pracovať v tíme a vlastným vkladom pomáhať pri organizácii.