Remesielka

Rozvoj kreativity a kreatívna práca sú mimoriadne dôležité pri výchove detí, hlavne v súčasnom čase virtuálnej reality. Našou snahou je, aby deti vedeli narábať s ihlou, nožnicami, s lepidlami a farbami, kde materiál je textil, papier, drôt, vlna, drevo a sklo. Remesielkam sa venujeme podľa záujmu detí. Vyrábame šperky, maľujeme na sklo, tkáme, plstíme…