Keramika

Keramika je najobľúbenejšie remesielko detí. Samotná tvorba z hliny predpokladá použitie fantázie, priestorovej predstavivosti, sily, dôslednosti a odvahy uskutočňovať vlastné vízie. Napomáha rozvoju osobnosti v mnohých aspektoch. Keramické výrobky deti vytvárajú podľa vlastného záujmu a vlastnej predstavy. Tvorba diela je rozložená do niekoľkých týždňov a obsahuje modelovanie, brúsenie, prvé vypálenie, glazúrovanie a druhé vypálenie. Hotové výrobky si deti berú domov. V klube nechajú iba výrobky, ktoré sami určia na predaj na vianočných trhoch v obci.