Ako nám môžeš pomôcť

– dobrovoľníckou prácou pri údržbe areálu, ihriska a budovy, záhradníckou prácou v bylinkových záhonoch, pomocou pri organizovaní komunitných akcií, pomocou pri veľkom upratovaní klubovne, dielne a kuchyne.

 

– poukázaním 2% z daní fyzických osôb
tlačivo pre zamestnancov: Tlačivo na stiahnutie

 

– dobrovoľným finančným príspevkom vloženým na náš účet:
SK33 0200 0000 0017 4836 9451